Cảm nhận học viên

Đoàn Thị Quỳnh (1995)- Đại học Kinh tế Quốc Dân

Học viên đi làm rồi bận quá toàn quên “báo cáo” sau khi học thôi. Bạn Quỳnh đã đi làm vị trí Nhân viên mua hàng  trước khi kết thúc khóa học 2 tuần. Nhờ những kiến thức đã được đào tạo mà bạn cũng ít phải hỏi lại giáo viên sau  khi học bởi lẽ trên lớp bạn ghi chép và học hành rất chăm chỉ, lại còn chủ động học tập và tìm tòi nữa. Chúng ta cùng chúc mừng cho Quỳnh nhé.

Chat với giáo viên