Cảm nhận học viên

Đỗ Thị Hải (1993)- Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Câu chuyện của Hải là 1 tấm gương về việc “Có công mài sắt có ngày nên kim”, xuất phát điểm không có kiến thức về kinh tế nói chung và Xuất nhập khẩu nói riêng. Sau khi công tác tại một công ty về bảo hộ lao động tại Hà Nam, bạn đăng ký lớp Chủ nhật (học cả ngày) và chưa hề nghỉ buổi học nào. Đối với bạn mỗi buổi đi học thực sự quý giá vì bạn phải đi cả chặng đường dài. Kết quả là hiện bạn đang làm vị trí Mua hàng và Xuất nhập khẩu. Các bạn cùng xem phản hồi bạn ấy về kết quả buổi phỏng vấn bên dưới.

Chat với giáo viên