Cảm nhận học viên

Đào Thị Hạ Giang (1994)- ĐH Tài Nguyên Môi Trường

Là một sinh viên mới tốt nghiệp ĐH Tài Nguyên Môi Trường, bạn đến với xuất nhập khẩu để phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Cùng lúc học thêm cả Xuất Nhập Khẩu tại HAN EXIM CLUB và học nghiệp vụ kế toán tại một nơi khác nhưng bạn đã “mê” Xuất nhập khẩu và đã có những thành quả đầu tiên khi làm cho chính gia đình mình. Nếu bạn thực sự đam mê thì không gì là không thể phải không?

Chat với giáo viên