Cảm nhận học viên

Bùi Thị Miền (1995)- Đại học Thương Mại

Bạn tìm đến Lớp học HAN EXIM CLUB qua việc tự tìm kiếm trên mạng về cách Soạn chứng từ Xuất nhập khẩu, là một sinh viên chuyên ngành Thương Mại Quốc Tế nên bạn rất cẩn thận trước khi chọn nơi học cho mình. Qua nhiều nguồn thông tin và so sánh những nơi khác, bạn đã quyết định chọn học với hai cô giáo. Đến giữa khóa học bạn có đợt tập huấn trên trường để đi làm tại Công ty XNK và được đánh giá cao hơn so với những bạn khác. Chúng ta sẽ update bạn sau một thời gian nữa nhé.

Chat với giáo viên